Trang chủTin tứcBản tin trườngCuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”

Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”

  • PDF.InEmail

Với mục đích thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trưng ương Đảng (khóa XII) về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 110-KH/BTGTW ngày 28/1/2022 thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo đến 2025 và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2022 về công tác tuyên truyền biển, đảo; Cuộc thi sẽ mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả công dân Việt Nam.

https://toquocbenbosong.vn/

toquocbenbosong

Banner liên kết

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
thongbaonhatruong
kehoachnhatruong

Gallery ảnh

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 210
Liên kết web : 17
Số lần xem bài viết : 205327
Hiện có 9 khách Trực tuyến