Lịch công tác tuần Trường THPT Duy Tân
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:10/8/2020 đến ngày:16/8/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 10/8
Ba 11/8
Tư 12/8
Năm 13/8
Sáu 14/8
Bảy 15/8
CN 16/8