Lịch công tác tuần Trường THPT Duy Tân
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:12/11/2018 đến ngày:18/11/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11.3

Lớp trực ban: 11.3

Hai 12/11- Chào cờ
- Học văn hóa
Bồi dưỡng HSG
Học TD- QP
-Thi tìm hiểu ATGT trực tuyến: lớp 12/1; 12/3;12/5;12/6;12/7 và 12/8 theo lịch
Ba 13/11- Học văn hóa;
- Hoàn thành việc chấm SKKN Hội thi GVG
- Học thể dục-quốc phòng;
- Khối 12 học phụ đạo;
- Thi tìm hiểu ATGT trực tuyến:10/2;10/3;10/4;10/5;10/6 và 10/9 theo lịch
Tư 14/11- Học văn hóa;
Chuẩn bị nội dung tổng kết Hội thi GVDG
- Bồi dưỡng HSG;
- Học TD- QP;
- Thi Tìm hiểu ATGT trực tuyến: 10/1;10/7;10/8;11/1;11/3 và 11/5 theo lịch
Năm 15/11- Học Văn hóa;
-Tổng kết Hội thi GVDG, 14h toàn hội đồng;
- Giao lưu bóng chuyền nam, nữ 15h00
(dời thi tìm hiểu ATGT sang chiều thứ 7)
Sáu 16/11- Học văn hóa
- Dự tuyên dương khen thưởng và vinh danh nhà giáo tại Sở
Học TD-QP
- Khối 12 học phụ đạo
Bảy 17/11Học văn hóaHọc TD-QP
Học phụ đạo khối 12
Thi Tìm hiểu ATGT: 12/2;12/4;11/2;11/4;11/6 và 11/7.
CN 18/11