Lịch công tác tuần Trường THPT Duy Tân
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/1/2019 đến ngày:27/1/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 21/1- Chào cờ;
- Học văn hóa theo TKB mới
- Dự thi GV dạy giỏi tỉnh
- Học TD&QP
- Dự thi GV dạy giỏi tỉnh
Ba 22/1- Học văn hóa;
- Dự thi GV dạy giỏi tỉnh
- Học TD&QP
- Dự thi GV dạy giỏi tỉnh
Tư 23/1- Học văn hóa
- Tổng kết Hội thi GV dạy giỏi tỉnh;
- Học TD&QP
Năm 24/1- Học văn hóa-Hoạt động NGLL tháng 1; 14h00
- Công ty YAMAHA hướng dẫn lái xe an toàn
Sáu 25/1- Học văn hóa- Học TD&QP
Bảy 26/1- Học văn hóa;- Học TD&QP
CN 27/1