Giới thiệu về Tổ Ngoại Ngữ

  • PDF.InEmail

TỔ NGOẠI NGỮ

TT Họ tên Điện thoại Email Chuyên môn Chức vụ chuyên môn
1 Trần Thị Thanh Loan 0977186235 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
2 Văn Thị Thôi 0916168717 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
3 Nguyễn Thị Triều Giang 0982304793 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
4 Nguyễn Thị Thanh Diễm 0983024060 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
5 Nguyễn Thị Thanh Tâm 0986316326 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh Tổ trưởng Bộ môn
6 Đinh Thị Mỹ Linh 01235952103 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------
7 Nguyễn Thị Diệu Thanh 0976321487 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tiếng Anh ---------------

Banner liên kết

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
thongbaonhatruong
kehoachnhatruong

Gallery ảnh

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 205
Liên kết web : 17
Số lần xem bài viết : 194756
Hiện có 39 khách Trực tuyến