Kế hoạch hoạt động của tổ

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN LỊCH SỬ K11 NĂM 2022-2023

  • PDF.InEmail

LICH_SỬ_11_MA_TRÂN_GIỮA_KÌ_2_NĂM_HỌC_2023.docx

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN K11 NĂM 2022-2023

  • PDF.InEmail

MA_TRẬN_CÔNG_DÂN_11._GIỮA_KỲ_2.docx

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIÁO DỤC CÔNG DÂN K12 GIỮA KỲ II NĂM 2022-2023

  • PDF.InEmail

BẢNG_ĐẶC_TẢ_MA__TRÂN_ĐỀ_KIỂM_TRA_GIỮA_KỲ_II_MÔN_CÔNG_DÂN_12.docx

MA TRẬN ĐỊA 10 GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

  • PDF.InEmail

MA_TRẬN_địa_10_HK2.doc

Banner liên kết

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
thongbaonhatruong
kehoachnhatruong

Gallery ảnh

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 466
Liên kết web : 17
Số lần xem bài viết : 452553
Hiện có 45 khách Trực tuyến