Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoKẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I 17-18

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I 17-18

  • PDF.InEmail

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN                       Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

       

Số : ..... /KHCM-DT

                                                             Tam Kỳ, ngày 27  tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

  Kính gửi :    Các Tổ Chuyên môn

       Căn cứ vào công văn số 1880/SGDĐT-GDTrH, ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2017 - 2018, Trường THPT Duy Tân thông báo Kế hoạch ôn tập,  kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018 như sau :

I. Ôn tập : Các Tổ chuyên môn chỉ đạo cho các thầy cô giáo tiến hành ôn tập cho học sinh dưới các hình thức và thời gian sau :

   - Ôn tập trong 15 phút đầu giờ.

   - Sử dụng tiết bám sát, tiết giảm tải, tiết ôn tập theo phân phối chương trình .

   - Ôn tập ở những tiết phụ đạo tự nguyện miễn phí (nếu có).

   - Hướng dẫn học sinh tự ôn tập.

 II. Hình thức kiểm tra:

1. Đối với khối lớp 12:

- Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;

- Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (GDCD), Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm;

- Các môn còn lại theo hình thức đã được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh.

2. Đối với khối lớp 10, 11:

- Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;

- Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (GDCD) theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó 50% trắc nghiệm và 50% tự luận;

- Môn Tiếng Anh gồm có hai phần trắc nghiệm và viết;

- Các môn còn lại theo hình thức được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và được hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn, của địa phương và theo hướng tiếp cận và phát huy năng lực của học sinh.

 

III. Cấu trúc đề kiểm tra

- Đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ nhận biết (40%), thông hiểu (30%), vận dụng (20%), vận dụng cao (10%) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.

- Nội dung đề kiểm tra học kỳ ở tất cả các khối lớp không có phần riêng, chỉ có phần chung cho cả hai chương trình (chuẩn và nâng cao) và không có các nội dung trong phần đã được điều chỉnh, giảm tải.

- Đối với môn Tiếng Anh khối lớp 10 và 11: Do đề kiểm tra có hai phần gồm phần trắc nghiệm và viết nên các đơn vị chuẩn bị phiếu làm bài cho học sinh gồm hai phần trắc nghiệm và viết trên cùng một tờ giấy (gồm 24 câu trắc nghiệm và ít nhất 10 dòng viết).

 

IV. Nội dung kiểm tra:

Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức-kỹ năng, phân phối chương trình từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 16 thực học (nội dung kiểm tra được đính kèm theo công văn; các nội dung được điều chỉnh, giảm tải không kiểm tra), có phần giưới hạn kèm theo.

 

V. Đề kiểm tra :

1. Phòng Giáo dục trung học (GDTrH) chịu trách nhiệm tổ chức ra đề chung 9 môn học của 3 khối lớp 10, 11, 12: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và GDCD.

2. Các tổ chuyên môn chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra chung đối với các môn học không kiểm tra theo đề Sở. Hình thức kiểm tra phải được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất, trình hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra theo lịch riêng của đơn vị.

          3 . Thời gian làm bài cho tất cả các môn còn lại do trường ra đề là 45 phút.

          4.  Yêu cầu về đề kiểm tra :

    + Trọng tâm, rõ ràng, khoa học và chính xác.

    + Bám sát chuẩn kiến thức - kỹ năng , không có phần nội dung giảm tải.

    + Kịp thời, an toàn và bảo mật.

              + Các tổ chuyên môn phân công người ra đề, người phản biện cho từng môn và gửi danh sách cho BGH. Tổ trưởng chịu trách nhiệm chính về đề kiểm tra của tổ.

          5. Thời gian : Hạn chót nộp ma trận đề, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm bằng văn bản các môn: Tin học, Công nghệ do tổ ra đề về BGH là ngày 23/12/2016 . Mọi sự chậm trể tổ chuyên môn chịu hoàn toàn trách nhiệm.

VI. Thời gian tổ chức kiểm tra: tuần 17, 18, 19 (từ 25/12/2017 đến 09/01/2018) cụ thể như sau:

1. Tuần 17:

- Ngày 25 tháng 12  đến ngày 30  tháng 12  kiểm tra các môn Công nghệ, Thể dục, Giáo dục Quốc phòng (cả ba khối) theo thời khóa biểu ở từng lớp, giáo viên tự bố trí kiểm tra.

2. Tuần 18, 19 Lịch kiểm tra các môn còn lại như sau:

- Ngày 02 tháng 01 năm 2018 (thứ ba) học TKB thứ hai và kiểm tra môn Tin học vào Tiết 5 cho cả ba khối (học văn hóa từ tiết 1, không chào cờ).

Lịch kiểm tra khối 12:

Thứ/Ngày

Buổi

Bài/Môn kiểm tra thành phần của bài kiểm tra tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ tư

03/01/2018

SÁNG

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

Tiếng Anh

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 40

CHIỀU

Bài KT KHTN

Vật lý

40 phút

14 giờ 00

14 giờ 10

Hóa học

40 phút

15 giờ 00

15 giờ 10

Sinh học

40 phút

16 giờ 00

16 giờ 10

Thứ sáu

05/01/2018

SÁNG

Toán

60 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

CHIỀU

Bài KT KHXH

Lịch sử

40 phút

14 giờ 00

14 giờ 10

Địa lí

40 phút

15 giờ 00

15 giờ 10

GDCD

40 phút

16 giờ 00

16 giờ 10

Lịch kiểm tra khối 10, 11:

Thứ/Ngày

Buổi

Khối lớp

Môn

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ năm

04/01/2018

Sáng

10

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

GDCD

45 phút

9 giờ 15

9 giờ 20

11

Tiếng Anh

45 phút

10 giờ 20

10 giờ 25

Chiều

10

Tiếng Anh

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

11

Ngữ văn

90 phút

14 giờ 30

14 giờ 35

GDCD

45 phút

16 giờ 20

16 giờ 25

Thứ bảy

06/01/2018

Sáng

10

Toán

60 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Địa lí

45 phút

8 giờ 50

8 giờ 55

11

Sinh

45 phút

10 giờ 00

10 giờ 05

Chiều

10

Sinh

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

11

Toán

60 phút

14 giờ 40

14 giờ 45

Địa lí

45 phút

16 giờ 10

16 giờ 15

Thứ hai

08/01/2018

Sáng

10

Vật lí

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Lịch sử

45 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

11

Hóa

45 phút

9 giờ 45

9 giờ 50

Chiều

10

Hóa

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

11

Vật lí

45 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

Lịch sử

45 phút

15 giờ 45

15 giờ 50

- Kiểm tra vét đối với những trường hợp vắng có lý do vào ngày 09 - 10.01.2018. Đề kiểm tra lại do giáo viên dạy trực tiếp trên lớp ra nhưng phải được TTCM phê duyệt.

VII. Coi kiểm tra :

   - Các tổ trưởng chuyên môn (không trực tiếp coi kiểm tra) phụ trách các môn kiểm tra của tổ (tổ chức phân phối đề, giám sát theo dõi giáo viên, học sinh, tổ chức thu bài, đánh phách, cắt phách...).

   - Tất cả các thầy cô giáo đều phải làm nhiệm vụ coi kiểm tra theo lịch phân công.

   - Yêu cầu các thầy cô giáo đi coi kiểm tra phải đúng giờ, coi kiểm tra nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế.

VIII. Chấm bài :

1. Quy định cắt phách, chấm chéo :

          - Cắt phách môn tự luận: Ngữ văn.

- Chấm chéo các môn trắc nghiệm 100 % hoặc các  môn có kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm.

2. Quy định chung:

   - Các tổ trưởng hoặc nhóm trưởng được ủy quyền chịu trách nhiệm về bài chấm của tổ, nhóm mình phụ trách. Tuyệt đối không để mất bài kiểm tra.

   - Các tổ trưởng phải photo đầy đủ đề và hướng dẫn chấm gửi cho các thầy cô giáo bộ môn.

   - Các thầy cô giáo chấm bài kiểm tra thực hiện nghiêm túc hướng dẫn chấm, không tùy tiện thay đổi hướng dẫn chấm khi chưa có sự thống nhất của tổ, nhóm chuyên môn.

   - Đối với bộ môn cắt phách, bài kiểm tra được chấm theo phòng, sau khi chấm xong tổ trưởng cho hồi phách , hồi lớp, kiểm tra đủ số lượng mới giao cho giáo viên bộ môn vào điểm, trả bài cho học sinh.

   - Đối với các môn chấm chéo, bài kiểm tra phải được ráp lại theo lớp học rồi mới phân công cho giáo viên chấm để đảm bảo quy định: giáo viên không được chấm bài của lớp mình dạy , sau khi chấm xong giáo viên chấm bài bàn giao bài chấm cho giáo viên bộ môn vào điểm, trả bài cho học sinh.

   - Giáo viên được phân công chấm khẩn trương chấm bài cho kịp tiến độ để kịp trả bài, điều chỉnh điểm (nếu có), nhập điểm, sơ kết học kỳ I.

VII. Quy định nhập điểm, nhập ngày vắng, nhập hạnh kiểm:

- Ngày 31/12/2017  hoàn thành việc nhập điểm thường xuyên, định kỳ (trừ điểm kiểm tra học kỳ), nhập ngày vắng, nhập hạnh kiểm.

- Ngày 14/01/2018 hoàn thành việc nhập điểm kiểm tra học kỳ I.

- Ngày 17/01/2018 GVCN nhận kết quả hai mặt của lớp từ BGH, GVCN rà soát, kiểm tra, đối chiếu trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- GVCN lập danh sách học sinh đề nghị được khen thưởng (nếu có)

VIII. Tổ chức thực hiện:

- BGH chịu trách nhiệm lập kế hoạch ôn tập, kiểm tra HKI; thành lập ban sao in đề cho các môn của khối 10, 11; tổ chức kiểm tra HKI.

- TTCM phổ biến, quán triệt kế hoạch đến các thành viên trong tổ. Thực hiện các nội dung liên quan đến tổ, nhóm chuyên môn của mình phụ trách.

- Tất cả CB, GV,NV nhà trường nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch và sự phân công của BGH.

     Trên đây là kế hoạch ôn tập, kiểm tra, sơ kết Học kỳ I, BGH yêu cầu tất cả Tổ chuyên môn, giáo viên cùng các bộ phận có liên quan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.

Nơi nhận:

- HT, các PHT (chỉ đạo);

- Các Tổ Trưởng CM (chỉ đạo, thực hiện);

- GV, NV, HS (thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ CM.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thanh Tiền