Trang chủĐiều hànhLịch công tác thángLỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

  • PDF.InEmail

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

Số: 121/LCTT-THPTDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 09 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

I. Công tác trọng tâm:

  1. 1.Tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức năm học 2018 – 2019.
  2. 2.Xây dựng và công khai các quy chế dân chủ, quy chế phối hợp, quy chế làm việc.…năm học 2018 – 2019
  3. 3.Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn trường năm học 2018 – 2019.
  4. 4.Tổ chức thao giảng, dự giờ, triển khai các cuộc thi theo lịch hoạt động chuyên môn.
  5. 5.Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 10.
  6. 6.Phối hợp để tổ chức sinh hoạt ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

II. Lịch cụ thể:

- Từ ngày 2 - 20/10/2018: Tổ chức thao giảng, dự giờ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Ngày 4/10/2018           : Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức & Hội nghị Công đoàn năm học 2018 - 2019 (Cả ngày)

- Từ ngày 5 - 7/10/2018 : Các chi bộ sinh hoạt thường kỳ.

- Ngày 11/10/2018                   : Đại hội Đoàn trường.

- Ngày 18/10/2018                   : - Từ 13h30 đến 14h45: Họp giáo viên giảng dạy khối 12.

- Từ 15h00 đến 16h30: Họp liên tịch mở rộng để phân công nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

- Ngày 15 - 20/10/2018  : Triển khai kế hoạch học phụ đạo khối 12.

- Ngày 20/10/2018                  : Sinh hoạt 20/10 (Buổi chiều)

- Ngày 23/10/2018         : Họp Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng.

- Ngày 25/10/2018                  : Họp Liên tịch mở rộng.

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện công tác, nếu có bổ sung điều chỉnh nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch công tác tuần.

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền