Lịch công tác tuần Trường THPT Duy Tân
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:13/9/2021 đến ngày:19/9/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 13/9
Ba 14/9
Tư 15/9
Năm 16/9
Sáu 17/9
Bảy 18/9
CN 19/9