Lịch công tác tuần Trường THPT Duy Tân
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/4/2019 đến ngày:7/4/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/4
Ba 2/4
Tư 3/4
Năm 4/4
Sáu 5/4
Bảy 6/4
CN 7/4