Lịch công tác tuần Trường THPT Duy Tân
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:28/1/2019 đến ngày:3/2/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 28/1
Ba 29/1
Tư 30/1
Năm 31/1
Sáu 1/2
Bảy 2/2
CN 3/2