Lịch công tác tuần Trường THPT Duy Tân
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:14/1/2019 đến ngày:20/1/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10.5

Lớp trực ban: 10.5

Hai 14/1Chào cờ
Học văn hóa
- Học TD-QP
- Duyệt KQ 2 mặt ở các lớp
Ba 15/1- Học văn hóa
- Phát hành giấy mời học phụ huynh học sinh
- Học TD-QP
- 16h00. Hạn chót nộp bài thi Elearning
Tư 16/1- Học văn hóa
- Họp BTC- BGK chấm bài thi Elearning: 8h00
- Học TD-QP
- Chấm bài thi Elearning 13h30
Năm 17/1- Học văn hóa
- Chấm bài thi Elearning 8h00
- Họp GVCN;
- Các tổ chuyên môn họp sơ kết hk1
Sáu 18/1- Học văn hóa- Học TD-QP
- Dự thi KHKT cấp tỉnh
Bảy 19/1- Họp thường trục hội CMHS: 7h30
- Họp CMHS các lớp: 08h00
- Họp HĐ sơ kết học kì 1
CN 20/1