Lịch công tác tuần Trường THPT Duy Tân
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/10/2018 đến ngày:4/11/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11.1

Lớp trực ban: 11.1

Hai 29/10Học văn hóa
Thi Câu chuyện đạo đức pháp luật cấp trường
Bồi dưỡng HSG
Học TD-QP
Ba 30/10Học văn hóa
Học TD-QP
Phụ đạo khối 12
Kết nạp ĐVM, 14h00
Tư 31/10Học văn hóaBồi dưỡng HSG
Học Phụ đạo khối 12
Học TD-QP
Năm 1/11Học văn hóa
Hội thi GVG
Họp HĐSP, khai mạc Hội thi GVG 2018-2019
Sáu 2/11Học văn hóa
Hội thi GVG cấp trường
Học TD-QP
Phụ đạo Khối 12
Bảy 3/11Học văn hóa
Hội thi GVG cấp trường
Học TD-QP
Phụ đạo Khối 12
CN 4/11Thi đấu bóng chuyền học sinhThi đấu bóng chuyền học sinh