TRƯỜNG THPT DUY TÂN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:12/6/2023 đến ngày:18/6/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 12/6
Ba 13/6
Tư 14/6
Năm 15/6
Sáu 16/6
Bảy 17/6
CN 18/6