TRƯỜNG THPT DUY TÂN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:5/6/2023 đến ngày:11/6/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 5/6
Ba 6/6
Tư 7/6
Năm 8/6
Sáu 9/6
Bảy 10/6
CN 11/6