TRƯỜNG THPT DUY TÂN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:20/9/2021 đến ngày:26/9/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/9
Ba 21/9
Tư 22/9
Năm 23/9
Sáu 24/9
Bảy 25/9
CN 26/9