TRƯỜNG THPT DUY TÂN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:18/3/2019 đến ngày:24/3/2019
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 18/3
Ba 19/3
Tư 20/3
Năm 21/3
Sáu 22/3
Bảy 23/3
CN 24/3