TRƯỜNG THPT DUY TÂN


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:7/1/2019 đến ngày:13/1/2019
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 7/1
Ba 8/1
Tư 9/1
Năm 10/1
Sáu 11/1
Bảy 12/1
CN 13/1