Trang chủĐiều hànhLịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NH 2018-2019

  • PDF.InEmail

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

(Từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018)

           - Lớp trực: 12/3

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

17/9/2018

- Chào cờ;

- Học văn hóa.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 11, 12;

- Học TD & QP.

Thứ ba

18/9/2018

- Học văn hóa

- Công bố Kết quả Kiểm tra HSG khối 10;

- Học TD & QP;

Thứ tư

19/9/2018

- Học văn hóa

- Phát hành giấy mời Đại hội Đại biểu CMHS toàn trường;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi10, 11, 12;

- Học TD & QP

Thứ năm

20/9/2018

- Học văn hóa;

- Họp Liên tịch mở rộng (BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TT, TPCM).

Thứ sáu

21/9/2018

- Học văn hóa;

- Đại hội (hội nghị) Chi đoàn các lớp;

- Học TD & QP

Thứ bảy

22/9/2018

- Học văn hóa;

- Học TD & QP theo TKB;

- Đại hội Đại biểu CMHS toàn trường, 14g00’.

Chủ nhật

23/9/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

(Từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2018)

           - Lớp trực: 12/2

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

10/9/2018

- Chào cờ, phát học bổng;

- Học văn hóa.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 11, 12;

- Học TD & QP.

Thứ ba

11/9/2018

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Sở GD&ĐTkiểm tra việc mua sắm và sử dụng thiết bị dạy học.

Thứ tư

12/9/2018

- Học văn hóa

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 11, 12;

- Học TD & QP

Thứ năm

13/9/2018

- Học văn hóa;

- Họp Thường trực Ban Đại diện CMHS năm học 2017-2018, 14g00’’ BGH, TTCMHS.

Thứ sáu

14/9/2018

- Học văn hóa;

- Phát hành giấy mời họp CMHS

- Học TD & QP

Thứ bảy

15/9/2018

- Học văn hóa;

- Học TD & QP theo TKB;

-Kiểm tra thành lập HSG, khối 10 (theo KH CM).

Chủ nhật

16/9/2018

Họp CMHS đầu năm, 7g30’, GVCN và CMHS các lớp.

 

 

 

*Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

  • PDF.InEmail

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Tam Kỳ, ngày 31 tháng 8 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

(Từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2018)

           - Lớp trực: 12/1

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

3/9/2018

NGHỈ LỄ 2-9 (bù)

NGHỈ LỄ 2-9 (bù)

Thứ ba

4/9/2018

- Tập huấn Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 – Toàn trường

- Trang trí chuẩn bị CSVC cho Lễ Khai giảng – BTC, lớp 12/1, 12/2

Thứ tư

5/9/2018

- LỄ KHAI GIANG năm học 2018-2019 – Toàn trường;

- Học văn hóa theo TKB : tiết 2 đến tiết 5

- Học TD & QP theo TKB

Thứ năm

6/9/2018

- Học văn hóa;

- Họp BGH với Tổ trưởng Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh và GV phụ trách phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Tin chuẩn bị cho công tác Thanh tra- 14h00

Thứ sáu

7/9/2018

- Học văn hóa;

- Học TD & QP theo TKB

Thứ bảy

8/9/2018

- Học văn hóa;

- Học TD & QP theo TKB

- Họp GVCN – 14h00’

Chủ nhật

9/9/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

 

THÔNG TIN, THÔNG BÁO

Về công tác chuyên môn tuần 01

 

1, Các Tổ trưởng, Nhóm trưởng CM nộp Kế hoạch giảng dạy ( Phân phối chương trình) để BGH phê duyệt làm cơ sở để tổ chức giảng dạy cho năm học 2018-2019. Hạn chót 4/9/2018;

2, Yêu cầu các thầy cô giáo thực hiện việc giảng dạy nghiêm túc ngay từ giờ đầu, buổi đầu ;

3, Các thầy cô giáo giảng dạy khối 10 động viên học sinh đăng kí tham gia thi vào các đội tuyển học sinh giỏi đăng kí tham gia;

4, Mời các thầy cô giáo tham gia góp ý Dự thảo các Hoạt động Chuyên môn năm học 2018-2019;

5, Để chuẩn bị cho công tác thanh tra của Sở về việc sử dụng thiết bị dạy học, mời các thầy cô giáo là tổ trưởng, tổ phó các bộ môn : Lý, Hoá, Sinh, Tin, Tiếng Anh và các thầy cô phụ trách các Phòng Bộ môn : Tin, Lý , Hóa, Sinh đúng vào lúc 14h00’ ngày 6/9/2018 đến tại trường để họp.

Lịch công tác tuần 32 NH: 2017-2018

  • PDF.InEmail

LỊCH CÔNG TÁC VÀ THÔNG TIN, THÔNG BÁO

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Tam Kỳ, ngày 14 tháng 4 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Tuần 13, HKII)

(Từ ngày 16/4 đến ngày 22/4/2018)

           - Lớp trực: 11/1

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

16/4/2018

- Chào cờ, Thi và tổng kết cuộc thi giới thiệu Sách;

- Học văn hóa,

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo;

- Chuẩn bị CSVC cho Kỳ thi TNTH

Thứ ba

17/4/2018

- Học văn hóa, Vào học chính thức : 7g00’;

- Họp LĐ, TK Hội đồng coi thi TNTH khối Phòng GD&ĐT-8g;

- Thi Thí nghiệm thực hành khối Phòng GD&ĐT-13g00’;

- Hai lớp 12/2, 12/8 nghỉ học phụ đạo;

- Học TD & QP tại nhà học TD và SVĐ;

Thứ tư

18/4/2018

- Học văn hóa;

- Chuẩn bị CSVC cho HĐChấm thi HSG lớp 9;

-Học TD & QP;

- Học Phụ đạo;

Thứ năm

19/4/2018

- Học văn hóa;

- Chấm thi HSG lớp 9

- Học văn hóa TKB ngàythứ 6, ngày 30/3/2018 (cả 3 khối), vào lớp chính thức : 13h30’ (không SHCN);

- Chấm thi HSG lớp 9

Thứ sáu

20/4/2018

- Học văn hóa;

- Chấm thi HSG lớp 9;

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo

- Chấm thi HSG lớp 9;

Thứ bảy

21/4/2018

- Học văn hóa

- Khối 10, 11 học bù TKB thứ 7 (ngày 14/4/2018); cụ thể:

+ Khối 10 : Học tiết 3,4;

+ Khối 11 : Học tiết 2;

– K.12 học phụ đạo bình thường;

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo

 

Chủ nhật

22/4/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Tam Kỳ, ngày 7 tháng 4 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Tuần 12, HKII)

(Từ ngày 9/4 đến ngày 15/4/2018)

           - Lớp trực: 12/8

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

9/4/2018

- Chào cờ, Thi giới thiệu Sách;

- Học văn hóa,

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo

Thứ ba

10/4/2018

- Thi Khảo sát chất lượng khối 12, môn Ngữ văn;

- Học sinh K.10,11 được nghỉ học;

- Thi Khảo sát chất lượng khối 12, môn Toán;

- Học sinh K.10,11 được nghỉ học;

Thứ tư

11/4/2018

- Thi Khảo sát chất lượng khối 12, môn KHTN (Lý, Hóa, Sinh);

- Học sinh K.10,11 được nghỉ học;

- Thi Khảo sát chất lượng khối 12, môn Tiếng Anh;

- Học sinh K.10,11 được nghỉ học;

Thứ năm

12/4/2018

- Thi Khảo sát chất lượng khối 12, môn KHXH;

- Học văn hóa TKB sáng thứ 5 (cả 3 khối), vào lớp chính thức : 13h00’

Thứ sáu

13/4/2018

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo

- Chấm thi KSCL các môn TN – Tập trung

Thứ bảy

14/4/2018

- Học văn hóa

- Học thay TKB thứ 5 (ngày 29/3/2018) cả 3 khối – K.12 nghỉ học phụ đạo để học văn hóa;

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo

 

Chủ nhật

15/4/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Tam Kỳ, ngày 2  tháng 4 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Tuần 11, HKII)

(Từ ngày 2/4 đến ngày 8/4/2018)

            - Lớp trực:  12/7

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

2/4/2018

- Chào cờ, Thi giới thiệu Sách;

- Học văn hóa,

- Thực hiện TTSP tuần 5;

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo

Thứ ba

3/4/2018

- Học văn hóa

- Triển khai Kế hoạch thu hồ sơ thi THPT Quốc gia.

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo;

Họp Liên tịch mở rộng – 14g00’

Thứ tư

4/4/2018

- Học văn hóa

 

- Học TD & QP

- Học Phụ đạo

Thứ năm

5/4/2018

- Học văn hóa

- Họp Hội đồng – 14g00’

Thứ sáu

6/4/2018

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo

Thứ bảy

7/4/2018

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Học Phụ đạo

 

Chủ nhật

8/4/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

Ở GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Tam Kỳ, ngày 3 tháng 3 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Tuần 7, HKII)

(Từ ngày 5/3 đến ngày 11/3/2018)

           - Lớp trực: 12/3

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

5/3/2018

- Chào cờ, Thi Giới thiệu sách

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học Phụ đạo

Thứ ba

6/3/2018

- Học văn hóa

- Họp Triển khai công tác tài chính tại Sở - HTr, CTCĐ, KT.

- 8g00’ : Các Tổ CM báo cáo nhu cầu về CSVC để SH Cụm.

- Học TD & QP

- Học Phụ đạo

- Bồi dưỡng HSG

Thứ tư

7/3/2018

- Học văn hóa,

- Hoàn thành hồ sơ thi học sinh giỏi – CM, GV;

- Họp triển khai KH hỗ trợ miền núi tại Sở - thầy Bảo.

- Học TD & QP

- Học Phụ đạo

- Hạn chót các Tổ CM đăng ký DS thi GV Giỏi.

Thứ năm

8/3/2018

- Học văn hóa. Lưu ý : vào lớp chính thức : 7g00’, các tiết ra chơi chỉ nghỉ 5’.

- 13g30’ – Sinh hoạt Nữ công (theo kế hoạch của Công đoàn)

Thứ sáu

9/3/2018

- Học văn hóa

- Hoàn thành xong CSVC cho Sinh hoạt Cụm.

- Học TD,QP

- BD học sinh giỏi

- Học phụ đạo

Thứ bảy

10/3/2018

- Sinh hoạt Cụm CM theo Kế hoạch.

- Học sinh nghỉ học

- Sinh hoạt Cụm CM theo Kế hoạch.

- Học sinh nghỉ học

Chủ nhật

11/3/2018

 

 

S

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Tam Kỳ, ngày 3  tháng 2 năm 2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Tam Kỳ, ngày 24  tháng 2 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Tuần 6, HKII)

(Từ ngày 26/2 đến ngày 4/3/2018)

            - Lớp trực:  12/2

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

26/2/2018

- Chào cờ,

- Học văn hóa

- Họp BCĐ và Đoàn SVTT - 8g00’

- Học TD & QP

- Học Phụ đạo

- Họp Cấp ủy (13g30’); Họp Chi bộ (14g30’)

Thứ ba

27/2/2018

- Học văn hóa  

- Học TD & QP

- Học Phụ đạo

-  Bồi dưỡng HSG

- Họp Liên tịch mở rộng – 14g00’

Thứ tư

28/2/2018

- Học văn hóa,

 

- Học TD & QP

- Học Phụ đạo

- Họp Hội đồng - 14h00’

Thứ năm

1/3/2018

- Học văn hóa

- Kiểm tra chung Toán, Tiếng Anh, Hóa – 13g30’ (có Lịch riêng)

Thứ sáu

2/3/2018

- Học văn hóa

- Học TD,QP

- BD học sinh giỏi

- Học phụ đạo

Thứ bảy

3/3/2018

- Học văn hóa

- Tiết 3,4: Kiểm tra chung Ngữ văn, Lý.

- Học TD, QP

- Học phụ đạo  

Chủ nhật

4/3/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Tuần 4, HKII)

(Từ ngày 5/2 đến ngày 11/2/2018)

            - Lớp trực: 3 lớp : 10/6,7,8

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

5/2/2018

- Chào cờ, Nếu trời mưa, học tiết 1.

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi”Tìm kiếm…”

Thứ ba

6/2/2018

- Học văn hóa,

- Thăm và chúc tết Mẹ VNAH, CB về hưu, …

- Học  TD & QP

- Học phụ đạo

- Bồi dưỡng HSG

Thứ tư

7/2/2018

- Học văn hóa,

 

- Học  TD & QP

- Học phụ đạo

Thứ năm

8/2/2018

- Học văn hóa

- Học phụ đạo

- Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Hội thi “Tìm kiếm,,,” 

Thứ sáu

9/2/2018

- Học văn hóaTKB ngày thứ bảy (Tiết 1,2)

- Chuẩn bị sân khấu cho Hội thi (trang trí, kĩ thuật, âm thanh, chỗ ngồi…)

- 14h 00’ : Chạy thử chương trình

- 15h00’ : Tập trung học sinh, đón tiếp phụ huynh.

- 16g00’ : Khai mạc Hội thi “Tìm kiếm “Tài năng…”

Thứ bảy

10/2/2018

- 7g15’ : Các lớp dọn vệ sinh theo Kế hoạch của BGH

- 14g30’ : Họp Hội đồng cuối năm Am lịch, Tất niên.

Chủ nhật

11/2/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Tuần 2, HKII)

(Từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2018)

            - Lớp trực: 10/4

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

22/1/2018

- Chào cờ, Sơ kết HKI trong học sinh; Nếu trời mưa, học tiết 1.

- Học văn hóa theo TKB mới, áp dụng từ 22/1/2018

- Học TD & QP

- Học phụ đạo theo TKB mới

Thứ ba

23/1/2018

- Học văn hóa,

- Học  TD & QP

- Học phụ đạo

- Bồi dưỡng HSG

Thứ tư

24/1/2018

- Học văn hóa,

 

- Học  TD & QP

- Học phụ đạo

Thứ năm

25/1/2018

- Học văn hóa

- Các lớp đăng ký xong các tiết mục phần thi Tài năng nghệ thuật;

- Họp Hội đồng kỷ luật – 14h00’- thành phần theo QĐ;

Thứ sáu

26/1/2018

- Học văn hóa,

- Học  TD & QP

- Học phụ đạo

- Bồi dưỡng HSG

Thứ bảy

27/1/2018

- Học văn hóa,

- 13h00’ : Sơ duyệt phần thi Tài năng nghệ thuật-BTC, BGK, Tổ AN TT theo Phân công;

HS được nghỉ học TD, QP và Phụ đạo

Chủ nhật

28/1/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Tuần 1, HKII)

(Từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018)

            - Lớp trực: 10/3

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

15/1/2018

- Chào cờ, Sơ kết HKI trong học sinh

- Học văn hóa theo TKB mới, bắt đầu HKII

- Học TD & QP

- Các Tổ tiến hành Sơ kết HKI

Thứ ba

16/1/2018

- Học văn hóa,

- Học  TD & QP

Thứ tư

17/1/2018

- Học văn hóa,

- Chuẩn bị xong báo cáo sơ kết HKI

 

- Học  TD & QP

- In, pho to tài liệu phục vụ Hội nghị - Giáo vụ

Thứ năm

18/1/2018

   Hội nghị  Sơ kết Học kỳ I –    8g00’, Toàn Hội đồng

(Học sinh được nghỉ học cả ngày)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Khóa XII của Đảng, 14g00’- Toàn Hội đồng.

Thứ sáu

19/1/2018

- Học văn hóa,

- Học  TD & QP

 

Thứ bảy

20/1/2018

- Học văn hóa,

- Thi Thuyết trình VH – 9g15’

- Học  TD & QP

- Tiếp tục thi Thuyết trình VH – 14g00’ và tổng kết.

Chủ nhật

21/1/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

(Từ ngày 8/01 đến ngày 14/01/2018)

            - Lớp trực: 10/2

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

8/1/2018

Kiểm tra HK môn Vật lý, Lịch sử, Khối 10; Hóa – Khối 11

  Kiểm tra HK môn Hóa , Khối 10; Vật lý, Lịch sử – Khối 11

Thứ ba

9/1/2018

- Học văn hóa,

- Kiểm tra vét đối với HS nghỉ KT có lý do

- Chấm bài, vào điểm

- Học  TD & QP

- Chấm bài, vào điểm

Thứ tư

10/1/2018

- Học văn hóa,

- Kiểm tra vét đối với HS nghỉ KT có lý do

- Chấm bài, vào điểm

- Học  TD & QP

- Chấm bài, vào điểm

Thứ năm

11/1/2018

- Học văn hóa,

- Kiểm tra vét đối với HS nghỉ KT có lý do

- Chấm bài, vào điểm

- Phát hành giấy mời họp Thường trực và Phân hội trưởng – Giáo vụ

- Học  TD & QP

- Chấm bài, vào điểm

- Họp GVCN-14g- Phòng họp

Thứ sáu

12/1/2018

- Học văn hóa,

- GV bộ  môn hoàn thành việc nhập điểm

- GVCN hoàn thành việc xếp loại hạnh kiểm HKI

-Phát hành giấy mời họp CMHS - GVCN

- Học  TD & QP

- In kết quả 2 mặt

- HT phê duyệt kết quả 2 mặt các lớp

- Chuẩn bị xong Thư ngỏ - BGH

Thứ bảy

13/1/2018

- Học văn hóa,

-HT phê duyệt kết quả 2 mặt các lớp

- CM hoàn thành kết quả thống kê chất lượng 2 mặt.

- Học  TD & QP

- Họp Thường trực Hội CMHS và Phân hội trưởng các lớp - 14h- BGH

Chủ nhật

14/1/2018

Họp CMHS sơ kết học kỳ I – 7g30’

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Tam Kỳ, ngày 23 tháng 12 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

(Từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2017)

            - Lớp trực: 11/8

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

25/12/2017

- Chào cờ;

- Học văn hóa, kiểm tra học kỳ môn Công nghệ theo lớp.

- Ngoại khóa về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc (13g30’- toàn trường)

- Kiểm tra học kỳ theo lớp  môn TD & QP;

Thứ ba

26/12/2017

- Học văn hóa

 

- Học TD & QP

- Họp Cấp ủy  - 13g30’

- Họp Chi bộ  - 14g30’

Thứ tư

27/12/2017

- Học văn hóa

 

- Học TD & QP

- Họp Liên tịch mở rộng  - 13g30’

Thứ năm

28/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Họp Hội đồng – 13g30’

Thứ sáu

29/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

 

Thứ bảy

30/12/2017

- Học văn hóa

- Tổng kiểm kê tài sản cuối năm 2017

- Học TD & QP

Chủ nhật

31/12/2017

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

(Từ ngày 18/12 đến ngày 24/12/2017)

            - Lớp trực: 11/7

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

18/12/2017

- Chào cờ;

- Học văn hóa.

- Học TD & QP;

- Học phụ đạo

Thứ ba

19/12/2017

- Học văn hóa

 

- Học TD & QP

Thứ tư

20/12/2017

- Học văn hóa

 

- Học TD & QP

Thứ năm

21/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Học phụ đạo.

Thứ sáu

22/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Ngoại khóa về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc VN (13g30’- toàn trường)

Thứ bảy

23/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

Chủ nhật

24/12/2017

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

(Từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017)

          - Lớp trực: 11/6

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

11/12/2017

- Chào cờ;

- Học văn hóa.

- Học TD & QP;

- Học phụ đạo

- Làm việc với các đơn vị tư vấn hướng nghiệp (BGH-14g30')

Thứ ba

12/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Họp GV dạy bồi dưỡng: 14g30' tại phòng họp;

Thứ tư

13/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Hoạt động Hướng nghiệp cho hs 11&12 (13g30'-hội trường);

Thứ năm

14/12/2017

- Học văn hóa

- Dự thi KHKT cấp tỉnh (theo Kế hoạch của Sở: Thầy Tưởng, em Bảo)

- Học TD & QP;

- Học phụ đạo.

 

Thứ sáu

15/12/2017

- Học văn hóa

- Hoạt động NGLL tháng 12 (tiết SHCN);

- Hạn cuối nộp Sơ yếu lí lịch...

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

16/12/2017

- Học văn hóa

- Họp giao ban GVCN tháng 12, 9g00'-phòng họp.

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

17/12/2017

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

 

(Từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2017)

 

          - Lớp trực: 11/5

 

 

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

4/12/2017

- Chào cờ, Thư viện giới thiệu sách (nếu trời mưa, học tiết 1);

- Học văn hóa.

- Học TD & QP;

- Học phụ đạo.

Thứ ba

5/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi;

Thứ tư

6/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Khảo sát học sinh dự thi "Học trò Xứ Quảng", vòng 1, 14g00'- Hội trường.

Thứ năm

7/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Học phụ đạo.

 

Thứ sáu

8/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

9/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

10/12/2017

 

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

(Từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2017)

          - Lớp trực: 11/4

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

27/11/2017

- Chào cờ (nếu trời mưa, học tiết 1);

- Học văn hóa.

- Học TD & QP;

- Học phụ đạo.

Thứ ba

28/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Họp giao ban tổng kết công tác tháng 11, triển khai công tác tháng 12 - 13g30'.

Thứ tư

29/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Thành ủy thẩm định Tổ chức Đảng năm 2017-15h, cấp ủy dự.

Thứ năm

30/11/2017

- Học văn hóa

- Họp Hội đồng, 13g30'

 

Thứ sáu

01/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

02/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

03/12/2017

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

(Từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2017)

          - Lớp trực: 11/3

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

20/11/2017

- Lễ Tri ân - 7h00'

- Sinh hoạt Kỷ niệm ngày NGVN-20/11 - 8g00'

- Nghỉ

Thứ ba

21/11/2017

- Học văn hóa

- Cấp ủy hoàn thành hồ sơ Chi bộ để chuẩn bị khảo sát;

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Cấp ủy hoàn thành hồ sơ Chi bộ để chuẩn bị khảo sát;

Thứ tư

22/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

 

Thứ năm

23/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

Thứ sáu

24/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

25/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

26/11/2017

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

(Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017)

          - Lớp trực: 11/2

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

13/11/2017

- Chào cờ, Hội người khuyết tật biểu diễn Văn nghệ gây quỹ

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

Thứ ba

14/11/2017

- Học văn hóa

- Chấm thi truyện ngắn "Tuổi học trò" (2 ngày, BGK cuộc thi)

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ tư

15/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Kiểm điểmTổ chức đảng và đảng viên năm 2017,13g30'

Thứ năm

16/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

Thứ sáu

17/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Kiểm tra việc chuẩn bị cho Sinh hoạt 20-11;

Thứ bảy

18/11/2017

- Học văn hóa

- Tiết 3, Khối 10 & 12 học bù tiết 2 TKB ngày thứ 2.

- Thi đấu TDTT trong GV NV chào mừng ngày NGVN, 20-11.

 

Chủ nhật

19/11/2017

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

(Từ ngày 6/11 đến ngày 12/11/2017)

          - Lớp trực: 11/1

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

6/11/2017

- Chào cờ, Thành Đoàn triển khai công tác hướng nghiệp

- Học văn hóa theo TKB mới (nếu trời mưa dạy tiết 1).

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

Thứ ba

7/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ tư

8/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

 

Thứ năm

9/11/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ thao giảng tổ Văn

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

Thứ sáu

10/11/2017

- Học văn hóa

- GVCN nộp hồ sơ chủ nhiệm để kiểm tra - 8h00'

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Kiểm tra hồ sơ công tác chủ nhiệm;

Thứ bảy

11/11/2017

- Học văn hóa

- Kiểm tra hồ sơ công tác chủ nhiệm; thu thập minh chứng.

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

12/11/2017

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

30/10/2017

- Chào cờ,

- Học văn hóa

- Kiểm tra toàn diện tổ Vật lý

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

- Họp Liên tịch mở rộng - 14h00'

Thứ ba

31/10/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ tổ Vật lý

- Họp Hội đồng - 14h00'

Thứ tư

1/11/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ tổ Vật lý

- Học TD & QP

 

Thứ năm

2/11/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ tổ Vật lý

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

- Kiểm tra hồ sơ tổ Vật lý

Thứ sáu

3/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Tổng kết kiểm tra tổ Vật lý

Thứ bảy

4/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

- Họp Thường trực Hội CMHS

Chủ nhật

5/11/2017

- Thi đấu giải  bóng chuyền HS (theo KH )

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

Tam Kỳ, ngày 21 tháng 10 năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

(Từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017)

          - Lớp trực: 12/7

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

23/10/2017

- Chào cờ,

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

- Họp Cấp ủy - 13h30'

- Họp Chi bộ - 14g30'

Thứ ba

24/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ tư

25/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

 

Thứ năm

26/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Thứ sáu

27/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

28/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

29/10/2017

- Thi đấu giải  bóng chuyền HS (theo KH )

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

(Từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2017)

          - Lớp trực: 12/6

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

16/10/2017

- Chào cờ,

- Học văn hóa

- Kiểm tra toàn diện các thầy cô giáo :thầy Triều (T), thầy Thịnh (VL), thầy Thìn (A);

-Dự giờ theo Kế hoạch thao giảng

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

Thứ ba

17/10/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ theo Kế hoạch thao giảng

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Chuẩn bị xong nội dung Ngoại khóa (BTC NK)

Thứ tư

18/10/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ theo Kế hoạch thao giảng

- Hoạt động Ngoại khóa, 14h-HS toàn trường tham gia.

Thứ năm

19/10/2017

- Học văn hóa

- Sinh hoạt 20-10 , 14g00', tất cả công đoàn viên

Thứ sáu

20/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

20/10/2017

- Học văn hóa

- Các Tổ tổng kết việc kiểm tra GV, photo gởi biên bản cho BGH

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

- Họp giao ban GVCN tháng 10, 14g00'

Chủ nhật

21/10/2017

- Thi đấu giải  bóng chuyền HS (theo KH bốc xăm)

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

bannerooffice
vanphongtructuyenso
ThuvienanhThuvienvideo
Thong bao nha truongKe hoach nha truong

LỜI HAY Ý ĐẸP


Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.
M.Gorki

THƯ VIỆN ẢNH

VIDEO CHUYÊN ĐỀ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TIẾT MỤC KHAI MAC VĂN NGHỆ 2015

Hiện có 5 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ

Các thành viên : 3
Nội dung : 112
Liên kết web : 24
Số lần xem bài viết : 91670

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS