Trang chủĐiều hànhLịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 13 NH: 2017-2018

  • PDF.InEmail

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

(Từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2017)

          - Lớp trực: 11/4

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

27/11/2017

- Chào cờ (nếu trời mưa, học tiết 1);

- Học văn hóa.

- Học TD & QP;

- Học phụ đạo.

Thứ ba

28/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Họp giao ban tổng kết công tác tháng 11, triển khai công tác tháng 12 - 13g30'.

Thứ tư

29/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Thành ủy thẩm định Tổ chức Đảng năm 2017-15h, cấp ủy dự.

Thứ năm

30/11/2017

- Học văn hóa

- Họp Hội đồng, 13g30'

 

Thứ sáu

01/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

02/12/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

03/12/2017

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

(Từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2017)

          - Lớp trực: 11/3

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

20/11/2017

- Lễ Tri ân - 7h00'

- Sinh hoạt Kỷ niệm ngày NGVN-20/11 - 8g00'

- Nghỉ

Thứ ba

21/11/2017

- Học văn hóa

- Cấp ủy hoàn thành hồ sơ Chi bộ để chuẩn bị khảo sát;

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Cấp ủy hoàn thành hồ sơ Chi bộ để chuẩn bị khảo sát;

Thứ tư

22/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

 

Thứ năm

23/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

Thứ sáu

24/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

25/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

26/11/2017

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

(Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017)

          - Lớp trực: 11/2

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

13/11/2017

- Chào cờ, Hội người khuyết tật biểu diễn Văn nghệ gây quỹ

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

Thứ ba

14/11/2017

- Học văn hóa

- Chấm thi truyện ngắn "Tuổi học trò" (2 ngày, BGK cuộc thi)

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ tư

15/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Kiểm điểmTổ chức đảng và đảng viên năm 2017,13g30'

Thứ năm

16/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

Thứ sáu

17/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Kiểm tra việc chuẩn bị cho Sinh hoạt 20-11;

Thứ bảy

18/11/2017

- Học văn hóa

- Tiết 3, Khối 10 & 12 học bù tiết 2 TKB ngày thứ 2.

- Thi đấu TDTT trong GV NV chào mừng ngày NGVN, 20-11.

 

Chủ nhật

19/11/2017

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

(Từ ngày 6/11 đến ngày 12/11/2017)

          - Lớp trực: 11/1

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

6/11/2017

- Chào cờ, Thành Đoàn triển khai công tác hướng nghiệp

- Học văn hóa theo TKB mới (nếu trời mưa dạy tiết 1).

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

Thứ ba

7/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ tư

8/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

 

Thứ năm

9/11/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ thao giảng tổ Văn

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

Thứ sáu

10/11/2017

- Học văn hóa

- GVCN nộp hồ sơ chủ nhiệm để kiểm tra - 8h00'

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Kiểm tra hồ sơ công tác chủ nhiệm;

Thứ bảy

11/11/2017

- Học văn hóa

- Kiểm tra hồ sơ công tác chủ nhiệm; thu thập minh chứng.

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

12/11/2017

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

30/10/2017

- Chào cờ,

- Học văn hóa

- Kiểm tra toàn diện tổ Vật lý

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

- Họp Liên tịch mở rộng - 14h00'

Thứ ba

31/10/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ tổ Vật lý

- Họp Hội đồng - 14h00'

Thứ tư

1/11/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ tổ Vật lý

- Học TD & QP

 

Thứ năm

2/11/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ tổ Vật lý

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

- Kiểm tra hồ sơ tổ Vật lý

Thứ sáu

3/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Tổng kết kiểm tra tổ Vật lý

Thứ bảy

4/11/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

- Họp Thường trực Hội CMHS

Chủ nhật

5/11/2017

- Thi đấu giải  bóng chuyền HS (theo KH )

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

Tam Kỳ, ngày 21 tháng 10 năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

(Từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017)

          - Lớp trực: 12/7

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

23/10/2017

- Chào cờ,

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

- Họp Cấp ủy - 13h30'

- Họp Chi bộ - 14g30'

Thứ ba

24/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ tư

25/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

 

Thứ năm

26/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Thứ sáu

27/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

28/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

 

Chủ nhật

29/10/2017

- Thi đấu giải  bóng chuyền HS (theo KH )

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

(Từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2017)

          - Lớp trực: 12/6

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

16/10/2017

- Chào cờ,

- Học văn hóa

- Kiểm tra toàn diện các thầy cô giáo :thầy Triều (T), thầy Thịnh (VL), thầy Thìn (A);

-Dự giờ theo Kế hoạch thao giảng

- Học TD & QP

- Học phụ đạo.

Thứ ba

17/10/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ theo Kế hoạch thao giảng

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Chuẩn bị xong nội dung Ngoại khóa (BTC NK)

Thứ tư

18/10/2017

- Học văn hóa

- Dự giờ theo Kế hoạch thao giảng

- Hoạt động Ngoại khóa, 14h-HS toàn trường tham gia.

Thứ năm

19/10/2017

- Học văn hóa

- Sinh hoạt 20-10 , 14g00', tất cả công đoàn viên

Thứ sáu

20/10/2017

- Học văn hóa

- Học TD & QP

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ bảy

20/10/2017

- Học văn hóa

- Các Tổ tổng kết việc kiểm tra GV, photo gởi biên bản cho BGH

- Học TD & QP

- Học phụ đạo

- Họp giao ban GVCN tháng 10, 14g00'

Chủ nhật

21/10/2017

- Thi đấu giải  bóng chuyền HS (theo KH bốc xăm)

 

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

bannerooffice
vanphongtructuyenso
ThuvienanhThuvienvideo
Thong bao nha truongKe hoach nha truong

LỜI HAY Ý ĐẸP


Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng.
Saint Exupery

THƯ VIỆN ẢNH

VIDEO CHUYÊN ĐỀ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Ban hùng ca chim Lac lớp 11/7

Hiện có 95 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ

Các thành viên : 3
Nội dung : 87
Liên kết web : 24
Số lần xem bài viết : 60480

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS