Trang chủĐiều hành

Điều hành

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

 • PDF.InEmail

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

Số: 121/LCTT-THPTDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 09 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

I. Công tác trọng tâm:

 1. 1.Tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức năm học 2018 – 2019.
 2. 2.Xây dựng và công khai các quy chế dân chủ, quy chế phối hợp, quy chế làm việc.…năm học 2018 – 2019
 3. 3.Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn trường năm học 2018 – 2019.
 4. 4.Tổ chức thao giảng, dự giờ, triển khai các cuộc thi theo lịch hoạt động chuyên môn.
 5. 5.Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 10.
 6. 6.Phối hợp để tổ chức sinh hoạt ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

II. Lịch cụ thể:

- Từ ngày 2 - 20/10/2018: Tổ chức thao giảng, dự giờ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Ngày 4/10/2018           : Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức & Hội nghị Công đoàn năm học 2018 - 2019 (Cả ngày)

- Từ ngày 5 - 7/10/2018 : Các chi bộ sinh hoạt thường kỳ.

- Ngày 11/10/2018                   : Đại hội Đoàn trường.

- Ngày 18/10/2018                   : - Từ 13h30 đến 14h45: Họp giáo viên giảng dạy khối 12.

- Từ 15h00 đến 16h30: Họp liên tịch mở rộng để phân công nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

- Ngày 15 - 20/10/2018  : Triển khai kế hoạch học phụ đạo khối 12.

- Ngày 20/10/2018                  : Sinh hoạt 20/10 (Buổi chiều)

- Ngày 23/10/2018         : Họp Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng.

- Ngày 25/10/2018                  : Họp Liên tịch mở rộng.

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện công tác, nếu có bổ sung điều chỉnh nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch công tác tuần.

 

*Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG 01/10/2018

 • PDF.InEmail

thoikhoabieuso3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NH 2018-2019

 • PDF.InEmail

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

(Từ ngày 1/10 đến ngày 7/10/2018)

           - Lớp trực: 12/5

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

1/10/2018

- Chào cờ; Áp dụng TKB mới

- Học văn hóa.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 11, 12;

- Học TD & QP.

Thứ ba

2/10/2018

- Học văn hóa

 

- Học TD & QP;

Thứ tư

3/10/2018

- Học văn hóa

- Bồi dưỡng học sinh giỏi10, 11, 12;

- Học TD & QP

Thứ năm

4/10/2018

Hội nghị CB,CC,VC và Hội nghị Công đoàn năm học 2018-2019, 7g30’. Cả ngày

 

Thứ sáu

5/10/2018

- Học văn hóa;

- Học TD & QP

 

Thứ bảy

6/10/2018

- Học văn hóa;

- Phát và thu đơn xin học Phụ đạo, Khối 12.

- Học TD & QP theo TKB;

 

Chủ nhật

7/10/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

(Từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018)

           - Lớp trực: 12/3

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

17/9/2018

- Chào cờ;

- Học văn hóa.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 11, 12;

- Học TD & QP.

Thứ ba

18/9/2018

- Học văn hóa

- Công bố Kết quả Kiểm tra HSG khối 10;

- Học TD & QP;

Thứ tư

19/9/2018

- Học văn hóa

- Phát hành giấy mời Đại hội Đại biểu CMHS toàn trường;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi10, 11, 12;

- Học TD & QP

Thứ năm

20/9/2018

- Học văn hóa;

- Họp Liên tịch mở rộng (BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TT, TPCM).

Thứ sáu

21/9/2018

- Học văn hóa;

- Đại hội (hội nghị) Chi đoàn các lớp;

- Học TD & QP

Thứ bảy

22/9/2018

- Học văn hóa;

- Học TD & QP theo TKB;

- Đại hội Đại biểu CMHS toàn trường, 14g00’.

Chủ nhật

23/9/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

(Từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2018)

           - Lớp trực: 12/2

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

10/9/2018

- Chào cờ, phát học bổng;

- Học văn hóa.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 11, 12;

- Học TD & QP.

Thứ ba

11/9/2018

- Học văn hóa

- Học TD & QP;

- Sở GD&ĐTkiểm tra việc mua sắm và sử dụng thiết bị dạy học.

Thứ tư

12/9/2018

- Học văn hóa

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 11, 12;

- Học TD & QP

Thứ năm

13/9/2018

- Học văn hóa;

- Họp Thường trực Ban Đại diện CMHS năm học 2017-2018, 14g00’’ BGH, TTCMHS.

Thứ sáu

14/9/2018

- Học văn hóa;

- Phát hành giấy mời họp CMHS

- Học TD & QP

Thứ bảy

15/9/2018

- Học văn hóa;

- Học TD & QP theo TKB;

-Kiểm tra thành lập HSG, khối 10 (theo KH CM).

Chủ nhật

16/9/2018

Họp CMHS đầu năm, 7g30’, GVCN và CMHS các lớp.

 

 

 

*Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

 • PDF.InEmail

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Tam Kỳ, ngày 31 tháng 8 năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

(Từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2018)

           - Lớp trực: 12/1

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

3/9/2018

NGHỈ LỄ 2-9 (bù)

NGHỈ LỄ 2-9 (bù)

Thứ ba

4/9/2018

- Tập huấn Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 – Toàn trường

- Trang trí chuẩn bị CSVC cho Lễ Khai giảng – BTC, lớp 12/1, 12/2

Thứ tư

5/9/2018

- LỄ KHAI GIANG năm học 2018-2019 – Toàn trường;

- Học văn hóa theo TKB : tiết 2 đến tiết 5

- Học TD & QP theo TKB

Thứ năm

6/9/2018

- Học văn hóa;

- Họp BGH với Tổ trưởng Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh và GV phụ trách phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Tin chuẩn bị cho công tác Thanh tra- 14h00

Thứ sáu

7/9/2018

- Học văn hóa;

- Học TD & QP theo TKB

Thứ bảy

8/9/2018

- Học văn hóa;

- Học TD & QP theo TKB

- Họp GVCN – 14h00’

Chủ nhật

9/9/2018

 

 

 

 

*Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, CTCĐ, TTCM;

- BTĐTN, CTHLHTN;

- Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

 

THÔNG TIN, THÔNG BÁO

Về công tác chuyên môn tuần 01

 

1, Các Tổ trưởng, Nhóm trưởng CM nộp Kế hoạch giảng dạy ( Phân phối chương trình) để BGH phê duyệt làm cơ sở để tổ chức giảng dạy cho năm học 2018-2019. Hạn chót 4/9/2018;

2, Yêu cầu các thầy cô giáo thực hiện việc giảng dạy nghiêm túc ngay từ giờ đầu, buổi đầu ;

3, Các thầy cô giáo giảng dạy khối 10 động viên học sinh đăng kí tham gia thi vào các đội tuyển học sinh giỏi đăng kí tham gia;

4, Mời các thầy cô giáo tham gia góp ý Dự thảo các Hoạt động Chuyên môn năm học 2018-2019;

5, Để chuẩn bị cho công tác thanh tra của Sở về việc sử dụng thiết bị dạy học, mời các thầy cô giáo là tổ trưởng, tổ phó các bộ môn : Lý, Hoá, Sinh, Tin, Tiếng Anh và các thầy cô phụ trách các Phòng Bộ môn : Tin, Lý , Hóa, Sinh đúng vào lúc 14h00’ ngày 6/9/2018 đến tại trường để họp.

Thời khóa biểu ( áp dụng từ 09/4/2018)

 • PDF.InEmail

xem tkb o day

bannerooffice
vanphongtructuyenso
ThuvienanhThuvienvideo
Thong bao nha truongKe hoach nha truong

LỜI HAY Ý ĐẸP


Thảm họa của tuổi già không phải là ở chỗ người ta đã già mà là ở chỗ: người ta không còn cảm thấy trẻ trung nữa.
O.Uaind

THƯ VIỆN ẢNH

VIDEO CHUYÊN ĐỀ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Giải cầu lông chào mừng 20/11 của trường THPT Duy Tân

Hiện có 25 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ

Các thành viên : 3
Nội dung : 114
Liên kết web : 24
Số lần xem bài viết : 94638

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS