Bài dự thi E-learning

TÊN BÀI GIẢNG MÔN HỌ TÊN TÁC GIẢ Xem trực tuyến
Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp Toán Đoàn Thị Ngọc Anh Tại đây
Bài 7: Dòng điện không đổi Võ Thị Mỹ Dung Tại đây
Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa tháng 8 (1939 -1945) ... Sử Ca Tâm Tại đây
PEPTIT Hóa Nguyễn Thị Lệ Tại đây
Người lái đò sông Đà Ngữ văn Nguyễn Thị Ánh Tại đây
Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAm Sinh Phan Thị Bích Nhật Tại đây
Unit3: WAYS OF SOCIALIZING; PART A: READING T. Anh Nguyễn Thị Thanh Tâm Tại đây