Giới thiệu về Tổ Văn Phòng

 

TỔ VĂN PHÒNG

TT Họ tên Điện thoại Email Chuyên môn Chức vụ chuyên môn
1 Nguyễn Thành Thi Bảo vệ
2 Võ Thị Mỹ Hiệp 0905741593 Kế toán Tổ trưởng
3 Trần Thị Lệ Quyên Văn thư
4 Trương Thị Dịu Thi y tế
5 Nguyễn Đình An Bảo vệ
6 Huỳnh Thị Thúy Phương Phục vụ
7 Nguyễn Thị Ngọc Châu Thư viện