Giới thiệu về Tổ Sử - Địa - GDCD

 

DANH SÁCH TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

TT Họ tên Điện thoại Email Chuyên môn Chức vụ chuyên môn
1 Lương Thị Chuyên 0977498266 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa
2 Nguyễn Xuân Minh 0914746687 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa ---------------
3 Ca Tâm 0972179579 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Sử Tổ trưởng Bộ môn
4 Nguyễn Thị Phương 0972159615 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Sử ---------------
5 Hồ Thị Ngọc Sương 0987708087 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Sử ---------------
6 Dương Ngọc Giảng 0961249942 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Sử ---------------
7 Trần Thị Ngọc Thi 01645209701 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Sử ---------------