Giới thiệu về Tổ Hóa

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HOÁ

TT Họ tên Điện thoại Email Chuyên môn Chức vụ chuyên môn
1 Nguyễn Văn Khuyên 0988953547 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Hóa Chủ tịch công đoàn
2 Nguyễn Thị Lệ 0946609148 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Hóa ---------------
3 Trần Quốc Việt 01687866509 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Hóa ---------------
4 Nguyễn Tấn Huệ 0905307544 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Hóa Tổ trưởng bộ môn
5 Ngô Thị Kim Yến 0979762568 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Hóa ---------------
6 Lê Thi Kim Đồng 01224423655 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Hóa ---------------