Giới thiệu về Tổ Vật Lý

DANH SÁCH TỔ VẬT LÝ

 

TT Họ tên Điện thoại Email Chuyên môn Chức vụ chuyên môn
1 Trịnh Quang Tưởng 0935729484 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Vật lí Tổ trưởng Bộ môn
2 Trần Thị Thu Huyền 02353828795 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Vật lí ---------------
3 Đỗ Minh Thật 0982639436 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Vật lí ---------------
4 Nguyễn Văn Thịnh 0977690316 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Vật lí ---------------
5 Nguyễn Thị Hiền 0973620738 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Vật lí ---------------
6 Đinh Thị Ánh Loan 0986745488 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Vật lí ---------------
7 Võ Thị Mỹ Dung 0905502337 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Vật lí ---------------